Πολιτιστική Χορηγία 02.12.2015

  • Blog Header Image

Ο θεσμός της χορηγίας μπορεί να επινοήθηκε από τους Έλληνες, αλλά στις ημέρες μας αναπτύχθηκε κυρίως στις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας έχει μείνει σχετικά πίσω στον θεσμό των χορηγιών, κυρίως λόγω έλλειψης γνώσης και εμπειρίας στην διαχείριση τους.

Οι εταιρείες στην προσπάθεια τους να βελτιώνουν την εικόνα τους και να έχουν καλές σχέσεις με την κοινωνία, προσπαθούν να χορηγούν και να είναι παρούσες στα μεγάλα κυρίως πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα. Οι Πολιτιστικοί Οργανισμοί στην προσπάθεια τους ανταποκριθούν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναζητούν όλο και περισσότερο νέους τρόπους, για να πείσουν τους υποψήφιους χορηγούς για την αποτελεσματικότητα των χρημάτων που χορηγούν σε μια διοργάνωση.

Οι εταιρείες έχουν διάφορα οφέλη από την χορηγία μιας διοργάνωσης. Αρχικά ενισχύουν τον κοινωνικό τους προφίλ και είναι παρούσες στα πολιτιστικά δρώμενα προσφέροντας στο ευρύ κοινό. Κάποιες εταιρείες αναπτύσσουν και προγράμματα κοινωνικής ευθύνης εισπράττοντας μακροπρόθεσμα τα οφέλη από την βελτίωση της κοινωνικής προσφοράς τους. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών χορηγούν με μεγαλύτερη προθυμία εκδηλώσεις από τις εταιρείες παραγωγής προϊόντων και οι εταιρείες με αρνητική εικόνα ή αμφιλεγόμενο προφίλ δαπανούν περισσότερα χρήματα για να βελτιώσουν την κοινωνικής τους εικόνα.

Οι χορηγίες βοηθούν τις εταιρείες να δουν τον επισκέπτη μιας εκδήλωσης ως πελάτη χρησιμοποιώντας νέες πρακτικές προσέλκυσης κοινού. Οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι η επένδυση τους σε κοινωνικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποφέρει μακροπρόθεσμα επιχειρηματικές επιτυχίες.

Από την πλευρά των  πολιτιστικών οργανισμών η χορηγία αποτελεί ένα δυναμικό μέσο  προώθησης των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Με τις χορηγίες δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη δημοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ, από τις επικοινωνιακές ενέργειες από την πλευρά των χορηγών.

Ακόμη οι χορηγίες συμβάλλουν στην διατήρηση σημαντικών πολιτιστικών μνημείων (π.χ.  το πολιτιστικό ίδρυμα της τράπεζας Πειραιώς με τα μουσεία που δημιούργησε σε 7 περιοχές της Ελλάδας).

Παναγιώτης Παπουτσής

MSc Cultural Organisation Management

(Πολιτιστική Χορηγία, ΕΑΠ, Απρίλιος 2013, Αθήνα)