Φεστιβάλ: Μια πολιτιστική ομπρέλα για τη δημιουργικότητα 10.07.2015

  • Blog Header Image

Στις αρχές του 21ου αι., οι διάφορες μορφές και εκδοχές «πολιτιστικών θεαμάτων», αποτελούν πλέον συστατικό μέρος της καθημερινής ζωής. Ο πολιτισμός εισέρχεται σε μία νέα φάση, όπου αναγνωρίζεται ως σημαντικό πλεονέκτημα κάθε κοινωνίας, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων που παρέχει. Οι σύγχρονοι πολιτιστικοί οργανισμοί καλούνται να επιδείξουν υπευθυνότητα, ανταγωνιστικότητα, επαγγελματισμό, οικονομική αυτάρκεια, βιωσιμότητα, παραγωγικότητα, καλή αξιοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού.
Ο ρόλος της πολιτείας στο πεδίο της διοργάνωσης ενός Φεστιβάλ είναι υποστηρικτικός, παρέχοντας υποδομές (χώρους, υλικοτεχνική υποστήριξη κ.α). Αυτό που ζηλεύουμε από φεστιβάλ του εξωτερικού είναι οι υποδομές καθώς και ο θεσμός του εθελοντισμού, γεγονός σχεδόν ανύπαρκτο στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές ομάδες, να δώσουν κίνητρα (χώρους στέγασης, χρηματοδότηση), ώστε να ενισχυθούν τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα της χώρας στην επιθυμία τους για συμμετοχική δράση και δημιουργική αλληλεπίδραση, λειτουργώντας ως μια πολιτιστική ομπρέλα κάτω από την οποία θα καλλιεργείται η ελεύθερη έκφραση και η δημιουργικότητα.
Η επιτυχία ενός Φεστιβάλ αποτιμάται  από την ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα κάθε διοργάνωσης καθώς και της ενεργητικής συμμετοχής του κοινού στις πολιτιστικές δράσεις του. 
Οι νέες τεχνολογίες και τα social media έρχονται να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη των στόχων ενός πολιτιστικού Οργανισμού. Η κάθε διοργάνωση πρέπει να προσαρμόζεται με τις εξελίξεις και να εκμεταλλεύεται τις αλλαγές προς όφελος της.
 
Ένα φεστιβάλ μπορεί να προσελκύσει εσωτερικό καθώς και ξένο τουρισμό με την ποιότητα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν, με την παροχή διαμονής, εκπαίδευσης (σεμινάρια, διαλέξεις, masterclasses) σε συνδυασμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων κατά την διάρκεια του. Οι χορηγοί παίζουν και αυτοί με την σειρά τους ίσως τον σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη και την επιβίωση ενός Φεστιβάλ. Με επαγγελματισμό, με σαφή ανταποδοτικά οφέλη για τους χορηγούς, με σταθερές αξίες και ένα σαφές όραμα των διοργανωτών, ενισχύουν την αμφίπλευρη εμπιστοσύνη και μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών. Στην σημερινή εποχή λοιπόν, οι πολιτιστικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν μια σειρά πολύ σύνθετων ζητημάτων όπως η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική αστάθεια.
Οι πολιτιστικοί οργανισμοί καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης εφαρμόζοντας τεχνικές της σύγχρονης διοίκησης και δημιουργώντας ένα σύνολο αλλαγών στα επίπεδά της, καθώς και στον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Το ρίσκο για την εκάστοτε διοργάνωση μεγαλώνει καθώς βαθαίνει  η οικονομική κρίση και αποτελεί εμπόδιο για την πραγματοποίηση  μακροχρόνιου σχεδιασμού.
 
 
Παναγιώτης Παπουτσής
Inculture.gr