Φεστιβάλ και επικοινωνιακή στρατηγική 16.07.2015

  • Blog Header Image

Η κατανόηση της ταυτότητας ενός πολιτιστικού οργανισμού σε συνδυασμό με την ανάλυση των αναγκών του κοινού στο οποίο απευθύνεται, είναι η βάση για τον σχεδιασμό μιας ορθής επικοινωνιακής στρατηγικής. Η συνάφεια των στόχων με τις τελικές αποφάσεις βελτίωσης των προβλημάτων ενός οργανισμού, αποτελούν μια επιτυχημένη λύση. Τα φεστιβάλ τα οποία διοργανώνονται σε μικρές πόλεις βασικός σκοπός τους είναι να γίνει η πόλη που οργανώνεται η εκάστοτε διοργάνωση πολιτιστικός προορισμός, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό ή εθνικό. Ενώ σε πρώτη ανάγνωση έχουν ένα κοινό στόχο την αναγνώριση της πόλης τους ως πολιτιστικό προορισμό, τα χαρακτηριστικά του κάθε φεστιβάλ και η κινητήριος δύναμή τους είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε από το δημιουργικό έκαστης διοργάνωσης, το όραμα καθώς και τα επικοινωνιακά εργαλεία που εφαρμόζουν για την επίτευξη των στόχων τους.
Ο συνδυασμός των επικοινωνιακών εγαλείων είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για την επιτυχή έκβαση μιας πολιτιστικής διοργάνωσης. Οπωσδήποτε παράγοντες υποστήριξης, όπως η νέα τεχνολογία (εικονική απεικόνιση εκθέσεων) και η διαφοροποίηση των σύγχρονων Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, διαδίκτυο κτλ), θα πρέπει να αξιοποιούνται ανά περίπτωση.

Οι βασικοί στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής ενός φεστιβάλ μπορούν να είναι οι εξής:
- Η καλύτερη δυνατή προώθηση και προβολή των δράσεων του.
- Η καλύτερη δυνατή προώθηση και προβολή της ταυτότητας του.
- Η προσέλκυση χορηγών για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του.
- Η προσέλκυση εθελοντών για την ομαλή λειτουργία και διοργάνωση του φεστιβάλ.
- Η κινητοποίηση του κοινού να συμμετέχει στις δράσεις του.
- Η προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού από άλλες πόλεις της Ελλάδος.
- Η προσέλκυση περισσότερων ενδιαφερομένων στα social media του φεστιβάλ.
- Η καθιέρωση στην αντίληψη του κοινού ότι το φεστιβάλ που διοργανώνουμε είναι ένα κίνημα μια νέα τάση.

Παναγιώτης Παπουτσής

MSc Cultural Organisation Management

Best Regards

Ανάλυση του δημιουργικού

Tο slogan Dο you believe? Δημιουργήθηκε σε μία προσπάθεια να «τσιγκλίσουμε» το μάτι και το μυαλό του θεατή των διαφημιστικών δράσεων πριν το φεστιβάλ. Ο όρος πίστη παραπέμπει κυρίως στο θρησκευτικό συναίσθημα, όμως εδώ δεν είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και το ενδιαφέρον της διοργάνωσης: το πώς, δηλαδή, ο κάθε καλλιτέχνης θα εμπνευστεί από την έννοια πίστη.
Τί επιθυμεί λοιπόν να βγει από τη φράση: Dο you believe? τι θέλουμε να προξενήσουμε;
- «Τσίγκλισμα», ας σκεφτεί ο θεατής πως πρόκειται ακόμα και για παρά-θρησκευτική οργάνωση.
- Συναίσθημα, συνειρμοί που προξενεί η λέξη πίστη, πχ. πιστεύω στην αγάπη, πιστεύω σε εσένα, στις δυνατότητές σου, πιστεύω πως είμαι καλός άνθρωπος κ.α.
- Αυτοανάλυση (ερώτηση στον ίδιο μου τον εαυτό) πιστεύω σε μένα; - πιστεύω πως είμαι ικανός; - πιστεύω πως είμαι σωστός;
- Επιθυμία μαςήταν να γίνει κάτι σαν τάση, σαν έμμεση δήλωση, σαν κίνημα!
Στην πρώτη δημοσίευση δεν υπήρχαν λόγια παρά μόνο το σλόγκαν και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν 2-3 εναλλακτικές εικαστικές παραλλαγές.

Αντώνης Κουμουνδούρος

Σύμβουλος διαφήμισης